Transrud

Usługi

Wszystkie ceny mogą być negocjowane w zależności od zamówionej ilości w (m3) betonu, terminu dostaw oraz warunków płatności. Cena loco kalkulowana jest razem z klientem, w zależności od miejsca dostawy. Na wyprodukowane betony wystawiamy atesty zgodnie z wymogami Polskich Norm. Betony wyższych klas produkujemy na życzenie klienta.

Beton towarowy:
Klasa betonu | Konsystencja
B-7,5K-3 , K-4
B-10K-3 , K-4
B-12,5K-3 , K-4
B-15K-3 , K-4
B-17,5K-3 , K-4
B-20K-3 , K-4
B-25K-3 , K-4
B-30K-3 , K-4
B-35K-3 , K-4
B-40K-3 , K-4

Podsypki piaskowo-cementowe lub żwirowe wilgotne:
- podsypka stabilizacyjna 1,5 MPa K-1 , K-2
- podsypka stabilizacyjna 2,5 MPa K-1 , K-2
- podsypka stabilizacyjna 5,0 MPa K-1 , K-2

Piasek:
- piasek sucho-siany0-2, 0-3,0-4 mm
- piasek płukany wodą0-2, 0-3 mm
- podsypka piaskowa
- pospółka piaskowo-żwirowa
- żwir płukany wodą2-8, 8-16, 16-32 mm
- kamień łamany (tłuczeń,kliniec )0-31,5
- gruzobeton kruszony
- szlaka
- ziemia ogrodowa

Pompy:
Pompa 21m , 24m , 36m

Po zapoznaniu się z naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt pod nr. tel. 59 8620-444 lub 606 554 059 , Lębork , Nowa Wieś Lęborska