Piasek

Wszystkie ceny mogą być negocjowane w zależności od zamówionej ilości w (m3) betonu, terminu dostaw oraz warunków płatności. Cena loco kalkulowana jest razem z klientem, w zależności od miejsca dostawy. Na wyprodukowane betony wystawiamy atesty zgodnie z wymogami Polskich Norm. Betony wyższych klas produkujemy na życzenie klienta. 

Po zapoznaniu się z naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt pod nr. tel. (059) 8620-444 , Lębork , Nowa Wieś Lęborska
 
 • piasek sucho-siany     0-2, 0-3,0-4 mm
 • piasek płukany wodą   0-2, 0-3 mm
 • podsypka piaskowa
 • pospółka piaskowo-żwirowa
 • żwir płukany wodą       2-8, 8-16, 16-32 mm
 • kamień łamany (tłuczeń,kliniec )    0-31,5
 • gruzobeton kruszony
 • szlaka
 • ziemia ogrodowa
 • Jerzy Rudnicki
 • -
 • ul. Polna 5a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • 606 554 059
 • 59 8620-444